30 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

1 listopada 2020 ostrowiec 0

    Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając […]

29 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

1 listopada 2020 ostrowiec 0

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze […]

28 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

1 listopada 2020 ostrowiec 0

    Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę […]

27 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

1 listopada 2020 ostrowiec 0

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, […]

26 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

1 listopada 2020 ostrowiec 0

    Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego […]

25 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

1 listopada 2020 ostrowiec 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do […]