28 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Oto słowo Pańskie.

Ta przypowieść zdaje się być bardzo aktualna. Co niedzielę słyszymy podczas Eucharystii: błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę branka, tj. na Eucharystię. Przychodząc na Mszę Świętą słuchamy słów, które Bóg do nas kieruje przez czytania ze Starego i Nowego Testamentu. W trakcie Eucharystii sam Jezus przychodzi do nas i jest pośród nas – żywy, prawdziwy i ciągle obecny.Są ludzie, którzy przychodzą na Eucharystię nie przygotowani na spotkanie z Jezusem jej gospodarzem, ich dusza nie nosi odświętnego, godnego stroju.Postarajmy się zatem, aby niedziela była dla nas świętem, Dniem Pańskim, by była czasem spotkania się z Bogiem na Eucharystii w sposób pełny, abyśmy byli gotowi przyjąć go również do naszego serca.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*