XXI Niedziela zwykła 2021r.

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?».
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.
Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca».
Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili.
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?».
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».

 

Prawda o realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii od początku wywoływała skrajane reakcje. Znamienne, że wobec niedowierzania i odejścia wielu uczniów w odpowiedzi na naukę o Eucharystii, w J 6 zamieszczona jest po raz pierwszy wzmianka o zdradzie Judasza. Można więc wnioskować, że Judasz zdradził Pana Jezusa, ponieważ nie uwierzył w Eucharystię. Od tego czasu traktował Nauczyciela tylko powierzchownie. Wewnętrzny i zewnętrzny szacunek do Eucharystii jest i dziś decydujący w mojej całościowej relacji do Boga.
Jaką reakcję budzi we mnie prawda o karmieniu się Ciałem samego Boga? Z jaką postawą serca przystępuję do Komunii św.?

Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli z Jezusem i Maryją w sercu…

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*