No Image

24 Niedziela zwykła, Rok B

2 września 2021 ostrowiec 0

    EWANGELIA Mk 8, 27-35 Zapowiedź męki Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. […]