XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B

EWANGELIA
Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.
Mk 10,35-45

Dzisiejszy fragment Ewangelii w sposób dobitny ukazuje, do czego prowadzi pycha. Jakub i Jan pragnęli wywyższenia, dlatego prosili Jezusa: „użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie” (Mk 10). Dialog uczniów z Mistrzem jest przesycony z jednej strony pokorą Jezusa, a z drugiej pychą synów Zebedeusza.

Chrystus ukazuje nam dzisiaj zupełnie inną postawę: „kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym” (Mk 10). Chodzi więc o pełną pokory postawę bycia dla drugiego.

Pamiętajmy, że fakt bycia „nad kimś” nie uprawnia nas do wywyższania się. Przecież Syn Boży „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10). Obyśmy umieli w swoim życiu tę postawę naśladować.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*