II Niedziela Adwentu rok C

EWANGELIA

Łk 3, 1-6

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Oto słowo Pańskie.

W Adwencie, tak jak i w całym roku liturgicznym, w prostowaniu życiowych dróg pomaga nam Maryja, przez którą Bóg przemawia od wieków do wszystkich pokoleń. Dlatego też, prosząc o umiejętność kroczenia prostą drogą, módlmy się słowami modlitwy ułożonej przez Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej :

Maryjo, cała pokorna, ukryta w tłumie, otoczona tajemnicą!
Pomóż nam nieść światu Dobrą Nowinę i zanurzyć się w tajemnicy Chrystusa,
abyśmy mogli dzielić się Nim z naszymi braćmi.
Maryjo, cała wierna, Ty bez przerwy szukałaś oblicza Pana,
Ty przejęłaś Jego tajemnicę i rozważałaś ją w swoim sercu.
Ty żyłaś w zgodzie z tym, w co uwierzyłaś,
i byłaś wzorem stałości w próbie i w uniesieniu radości!
Pomóż nam być wiernymi naszym zobowiązaniom,
być dobrymi i wiernymi sługami Twego Syna
aż do ostatniego dnia naszego życia na ziemi. Amen.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*