WIELKA SOBOTA 2024 r.

1 marca 2024 ostrowiec 0

  EXULTET Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj […]

WIELKI PIĄTEK 2024 r.

1 marca 2024 ostrowiec 0

Od niepamiętnych czasów Kościół w Wielki Piątek nie sprawuje Mszy Świętej dla upamiętnienia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Tego dnia odbywa się specjalna Liturgia, składająca […]

WIELKI CZWARTEK 2024r.

1 marca 2024 ostrowiec 0

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ PIERWSZE CZYTANIE (Wj 12, 1-8. 11-14) Przepis o wieczerzy paschalnej Czytanie z Księgi Wyjścia Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi […]