XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

17 listopada 2023 ostrowiec 0

  (Mt 25,14-30) Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu […]

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

10 listopada 2023 ostrowiec 0

(Mt 25,1–13) Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć […]

30 Niedziela zwykła, Rok A

2 listopada 2023 ostrowiec 0

  EWANGELIA Mt 22, 34-40 Największe przykazanie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

21 października 2023 ostrowiec 0

(Mt 22, 15-21) Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby […]

XXVIII Niedziela Zwykła

12 października 2023 ostrowiec 0

  Przypowieść o zaproszonych na ucztę Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do […]