XXIII niedziela zwykła rok A

13 września 2020 ostrowiec 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię […]

22. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

13 września 2020 ostrowiec 0

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, […]

XXI niedziela zwykła rok A

13 września 2020 ostrowiec 0

    Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, […]

20 Niedziela zwykła, Rok A

13 września 2020 ostrowiec 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, […]

XIX niedziela zwykła rok A

13 września 2020 ostrowiec 0

  Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam kolejne nadzwyczajne działanie Jezusa, moment, w którym nie tylko zaskakuje apostołów, ale i wprawia ich w przerażenie. Przychodzi do łodzi, […]

XVIII niedziela zwykła rok A

13 września 2020 ostrowiec 0

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały […]

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

13 września 2020 ostrowiec 0

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i […]

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

13 września 2020 ostrowiec 0

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy […]