Niedziela Świętej Rodziny

28 grudnia 2023 ostrowiec 0

  EWANGELIA Łk 2, 22-40 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić […]