Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2020r.

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas “łamania chleba”. W Polsce obchodzona jest  w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, w tym roku – 11 czerwca 2020.

Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię – która w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. – uczynił centrum kultu.

Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi,
Pokłon i pienie, my Twoi słudzy.

Dziękując wielce Twej Wielmożności,
Za ten dar zacny Twej Wszechmocności;

Żeś się darował nam nic niegodnym,
W tym Sakramencie nam tu przytomnym.

Raczyłeś zostać w takiej postaci,
Nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.

Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały,
Zaznałeś wiele nędzy niemałej.

Dałeś się potem z wielkiej miłości
Na męki srogie bez wszej litości.

Dałeś swe Ciało, by krzyżowano,
I Krew Najświętszą, by ją przelano.

Wstępując zasię do chwały wiecznej,
Zostawiłeś nam ten to dar zacny.

Na co my patrząc w tym Sakramencie,
Słowu Twojemu wierzymy święcie.

Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,
Przed Twą światłością kornie padamy.

Użycz nam łaski, Wszechmocny Boże,
Bez Twej pomocy człek nic nie może.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*