II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B

EWANGELIA (Mk 9, 2-10)

Pielgrzymują na ziemi uczestniczymy w życiu wiecznym

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Górze Przemienienia, którą zwyczajowo identyfikujemy z górą Tabor, położoną w Galilei, choć jej nazwa nie pada w ewangelijnych opisach tego wydarzenia. Jezus na tej górze ukazuje swoim najbliższym uczniom chwałę swego bóstwa, przemieniając się wobec Piotra, Jakuba i Jana. Dlaczego wobec tych, a nie pozostałych uczniów? Czy oni byli lepsi od innych? Oczywiście, że nie. Może oni byli słabsi i dlatego potrzebowali umocnienia wiary. Po śmierci Jezusa to inni apostołowie będą szukać u tych trzech pocieszenia. Tabor ma ich przygotować na trzecią górę.

Chciejmy w tym czasie szczególnie przez rozważanie tajemnic związanych z męką naszego Zbawiciela oddać Mu należną cześć za wielką tajemnicę odkupienia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*